تراشه‌هاي چهار هسته‌اي اينتل در بازار جهاني


در تلاش براي رقابت هرچه بيشتر با شركت AMD، اينتل در نظر دارد تراشه‌‏هاي چهار هسته‌‏اي خود را در روز سيزدهم ماه نوامبر سال جاري به بازار جهاني معرفي كند.

 

به گزارش ايلنا، رايانه‌‏هايي كه به تراشه‌‏هاي چهار هسته‌‏اي مدل XEON 5300 مجهز شوند در مقايسه با رايانه‌‏هاي داراي تراشه‌‏هاي دو هسته‌‏اي داراي قابليت‌‏هاي خاص و متفاوتي خواهند بود.

بسياري از تحليل‌‏گران معتقدند؛ ورود تراشه‌‏هاي چهار هسته‌‏اي اينتل به بازار جهاني پيش از تراشه‌‏هاي چهار هسته‌‏اي AMD ، بي شك اينتل را به فائق آمدن بر رقيب ديرينه خود AMD سوق خواهد داد.

AMD در نظر دارد تراشه‌‏هاي چهار هسته‌‏اي خود را در اواسط سال 2007 به جهان IT عرضه كند.در تاريخ : يكشنبه 19 آذر 1385 ساعت 16:20:06