اولين كارت گرافيك با پشتيباني از HDMI...


كمپاني MSI  با معرفي كارت گرافيك جديد :

NX7600GT Diamond Plus و پشتيباني اين كارت گرافيك از تكنولوژي HDMI به عنوان اولين كمپاني پشتيباني كننده از اين تكنولوژي خود را تثبيت كرد .HDMI با كد خواني آنالوگ تصوير و صدا و ارسال آن از PC به نمايشگرهاي LCD و Plasma و شناسايي خطوط طول و عرض تصوير صنعت كارتهاي گرافيك و نمايشگرها را دگرگون خواهد ساخت . 

 در تاريخ : يكشنبه 19 آذر 1385 ساعت 16:07:36